Home

ARTLENKA - léčivé obrázky, automatická kresba

Úvod

Jedno moudré rčení říká "je-li žák připraven,učitel se vždycky najde"...Neexistují v životě náhody a přišel mi do cesty mnich se Srí Lanky, který léčil před lety mého syna. Otevřela se mi cesta k poznávání a uvědomění si nového pohledu na skryté lidské schopnosti, mimosmyslové vnímání (viz.odkaz Mimosmyslové vnímání) a rozvoj osobnosti. Okouzlená tím, co nevíme o našich schopnostech, jsem prošla spoustou kurzů a seminářů..kde se člověk "hledá"..Vzhledem k tomu,že náš mozek je využit maximálně  z 10%..zbývá ještě dost na to, abychom se touto informací zabývali.. Proč neotevřít další rozměry vědomí??


Pozoruji, že stále více lidí se začíná v tomto čase, kdy vládly světu peníze,moc,úsilí.. zabývat i tou druhou částí sebe sama a tou je lidskost, úcta jeden k druhému, k přírodě.. k pochopení života, vnitřnímu klidu, spokojenosti. Vesmír je dokonale vyvážený a i my tady na Zemi jsme jeho součástí a učí nás,že je třeba se naučit žít v rovnováze.

Myslet jak logicky,tak poslouchat svoji intuici. Dělejme věci, které nás instinktivně baví, máme z nich vnitřní radost. Nenuťme se přizpůsobovat druhým. Jsme jedineční a každý máme jiné schopnosti, povahové vlastnosti a své místo na zemi. Každý jsme něčím potřební. Stůjme si za svým názorem, rozvíjejme své schopnosti, důvěřujme si a uvědomme si, že vše, co nám přichází do života, je pro nás dobré, i když to na první pohled nevypadá! Budeme li šťastní my, budou spokojení i ostatní. Začít je nutné u sebe a mít sám sebe rád, to je základ naší cesty k vyššímu vědomí.

Život je jedno velké dobrodružství a uvědomění si něčeho většího, než jsme my, nás vede jako magnet k novému poznání a rozšíření vědomí cestou bdělosti a vnímání intuice. Je třeba se zbavit obav, strachu , lpění a jít s odvahou do změn,dělat věci nově, jinak a otevřeně.. "Život je změna" a v těchto pár slovech se skrývá tajemství štěstí.  Každý z nás jsme jiný a jedinečný,máme jiný pohled na věc, situaci, každý máme jiný dar od Boha, kterým přispíváme do celku .. a tak  každý z nás tvoří součást mozaiky, která..poskládaná z jednotlivých kamínků, tvoří náš neuvěřitelně krásný obraz světa, ve kterém žijeme a chceme žít lépe..My jsme tvůrci obrazu..mandaly nové Země..