Home Jak obrázky vznikají?

Jak vznikají meditační, intuitivní obrázky?

Léčivé obrázky se malují v Alfa hladině, kdy je mysl zklidněná.Ideální jsou pastelky na malé obrázky, meditační a intuitivní obrazy maluji olejovými barvami na plátno. Před  kresbou mám inspiraci, nebo záměr, který chci, aby z obrázku vyzařoval, nebo se absolutně nechám vést intuicí..a většinou vůbec nevím, co vznikne.Pro osobní obrázek konkrétní osobě stačí jméno a datum narození. Důležité je oprostit se od logických argumentů, jak by to asi mělo vypadat, aby se to líbilo, nebo jestli to vůbec umím namalovat. A věřte, že mysl nikdy nespí a je zábava to pozorovat...Jakmile jsem soustředěná a zvolím intuici, přijde inspirace, nechám se vést. Kolikrát se mi stalo..že jsem se přistihla..že já vlastně neumím malovat! A jak tak sedím, říkám si "pane Bože ,veď mě ruku..nevím, jak namalovat kapky, listy..nebo to co tam chci mít" pak jsem sama překvapená, že to šlo! Zkuste to taky! Možná v sobě objevíte skryté schopnosti, nebo talent...jen do toho jděte! Do čehokoliv,co vás láká a myslíte si..že to neumíte..Možná budete překvapeni..Stává se také často..že při malování přichází  zajímavé myšlenky, které si při malování píšu..jako poselství..Co je to snížená hladina mozkových vln?

Hlavní zásadou takové kresby je, že se tvoří v tzv pásmu Alfa, kdy frekvence mozkových vln pracují na snížené frekvenci 6-14 kmitů za vteřinu. V této fázi se odehrává denní a noční snění, většina hypnotických stavů a některé duchovní zážitky. Běžně se nacházíme v bdělém stavu v pásmu Beta 20-25 kmitů za vteřinu - kdy pracuje naše logické myšlení. Ještě nižší hladiny mozkových vln jsou hladiny théta 4-8 kmitů za vteřinu, kde se zřejmě zaznamenávají naše citové zážitky na úrovni podvědomí, zde se můžeme vnořit do duchovních zážitků,  hladiny delta 4-5 kmitů za vteřinu odpovídají naprostému bezvědomí (v hlubokém spánku - asi jenom půl hodiny během spaní, při narkóze). Během spánku se  tyto fekvence střídají a všichni jimi procházíme. Lidé s  rozvinutým mimosmyslovým vnímáním jsou schopni používat i hladin théta, ale již při alfa hladině jsme všichni schopni komunikace s podvědomou myslí.

Alfa stav zažíváte např při usínání, nebo naopak před probuzením, ale v Alfě jste také tehdy, když jste zahleděni do prázdna. Nejlépe je to pochopitelné těm, kdo máte zkušenost s díváním se na trojrozměrné  obrázky, kdy hledíte na graficky zpracovaný nesmyslný obraz a soustředěním se na něj vám nejdříve rozmaže vidění, potom najednou vystoupí trojrozměrné, plastické tvary. I když mrkáte, obrazec už potom stejně vidíte. Jste schopni přepnout mozek na jinou frekvenci a cvikem se umíte přeladit do Alfy kdykoliv to potřebujete.. (Takto je to i s viděním aury.)