Home Léčivé obrázky

Intuitivní kresba a zdraví..nemoc?

Jsme ochotni připustit..že příčina nemocí může pocházet z psychiky a tam hledat její původ?? Myslím..že hledáme- li příčinu nemoci u jejího zdroje, jsme na dobré cestě k uzdravení...Moje zkušenost mě dovedla k přesvědčení, že nic se neděje náhodou a každá negativní životní zkušenost je také cestou k osobnímu růstu a ve všem špatném se skrývá velké dobro.."Nejsou věci špatné,nebo dobré..záleží na tom, co si o nich myslíme" W.Shackespeare . Nemoc je informací...Že bychom dělali něco špatně??A je vůbec něco špatně??..Nejde o to..dělat si výčitky, vinit sebe nebo jiné z našeho neštěstí.. Jsme na cestě poznání a proto děláme momentálně to nejlepší, čeho jsme právě schopni ..a právě tady začínáme nově a jinak smýšlet...dostáváme se na novou cestu vědomí a poznání..

 

Je pravda...že v obrazech může být zachycena léčivá energie? Nebo naopak??(viz. odkaz Jak obrazky vznikaji).

Dejte si před sebe nějaký obraz z motivem, co vás uklidňuje, nadchává, dojímá, nebo je vám něčím blízký.. a je v barvách zářící žluté,oranžové,červené,modré...Vedle něj obraz vystihující utrpení,pláč,smutek..tmavé barvy šedé,hnědé,černé... Umíte si představit, jak na vás bude působit,budete li se na něj každý den dívat u Vás v obýváku???


K zamyšlení...

Jednou u mě byla moje zákaznice, která pracuje s kyvadlem a nabídla se, že mě obrázky přeměří, na kolik % jsou účinné, zda záměr, který jsem tam vložila, tam skutečně je. Během toho jí u každého obrázku intuitivně napadaly další účinky, jako léčení jater, harmonie, vnitřní klid... Těch obrázků bylo něco kolem 50. Já skeptik  jsem si říkala “to si ale může vymyslet!“ Až došla k jednomu obrázku, kdy najednou říká. “Tady mě naskakuje pouze slovo “nerozčiluj“ (ona to řekla jadrnou češtinou, ale jistě pochopíte...) Nejdříve jsem byla zklamaná, kolik mě to dalo práce a že ho nikomu nemůžu dát. Ale pak mě došlo, že jediný tento obrázek jsem malovala v přítomnosti několika lidí, kteří vedli debatu, která mě dost rozčilovala a já jsem si u toho malovala a uklidňovala se malováním. Všechny moje ostatní obrázky vznikaly při meditační hudbě, v klidu, pohodě... A to bylo pro mě „razítko“, že je tam vložena emoce-energie (vibrace, frekvence), se kterou obrázek maluji a že opravdu nic není náhoda. I když ten obrázek nemůžu nikomu dát, splnil svůj účel... Až tehdy jsem uvěřila, že tomu tak je a dostala jsem to „razítko, potvrzení“, co jsem potřebovala, že může obrázek působit na naše vědomí, že obrázek má energii a otisk v tomto případě nechtěného záměru. 

Také to má druhou stranu. Pokud nejste v pohodě, otisknete tam negativní emoci a energii, jako v tomto případě. Takový obrázek má ale také terapeutický účinek, protože se vykreslíte z negace a uklidníte se. Jen takový obrázek raději nikomu nedávejte!

Co je to energie? Co je to nemoc. Jak je možné nastartovat samoléčivý proces?

Všechno na světě a ve vesmíru je z fyzického hlediska podle důkazů atomových fyziků energie. Veškerá hmota je z atomů, které se dělí dále na elektrony, protony, neutrony... Ale vše je ze stejných částic, které mají určité vibrace, zachvívání. Záleží pouze na hustotě seskupení částic, které potom tvoří vše, co vidíme – židle, hora, voda, zvíře, člověk..., ale také to, co běžným zrakem nevidíme!(radiové, televizní, mobilní signály, ale i myšlenky, aura a  jiné.) Vše vysílá energii, vše má svoji frekvenci. Energie je všudypřítomná a nemůže zmizet.

Cituji z knihy “Princip LOLA. “ Jestliže je všechno energie, pak je také energie jaká koliv věc, na kterou se podíváte, i člověk je energie a to znamená, že je člověk nesmrtelný. Protože energie nemůže zmizet.

Podívejme se, co se děje, když je tělu dodávána enegie. Zachvívání - frekvence tohoto těla se zvyšuje, a to znamená, že stav těla se mění. Z kusu ledu se stane voda. Dodejme další energii, z vody se stane pára - a i když už svýma očima nic nevidíme, je stále ještě zde, nic prostě nezmizelo. Z páry se potom opět po změně energie stane voda.......“

„Jedná se zde o fyziku. A co platí pro led a vodu, platí proto i pro člověka. Jestliže se člověku podaří podstatně zvýšit svoje zachvívání – vibrace, logicky se stane, že je neviditelným (viz odkaz mimosmyslové vnímání - moje zkušenost). Když se takový člověk stane neviditelným, neznamená to nic jiného, než že změnil své hrubohmotné tělo v jemnohmotné a že neexjistuje smrt. To nemá nic společného s mystikou, nebo magií, ale souvisí to s fyzikou.

Když je tedy člověk zachvíváním, pak lze toto zachvívání změnit. Jak? Svým myšlením. Myšlenkami měníme záchvěvy svého těla. To lze snadno přezkoumat. Myslete na lásku. Myslete nenávist, účinek je na tělo zcela rozdílný. “(Vznikající emoce nastartují v mozku chemické reakce, které způsobí vyplavování různých hormonů do těla – endorfiny, adrenalin... které ovlivňují pochody v těle a způsobují různé reakce, které mají vliv na fyzické tělo člověka. Zvýší se tep, krevní tlak, buší srdce, stáhne se žaludek....) Stres snižuje imunitu - obranyschopnost organismu a po čase poškozuje orgány, naopak láska  a pocity štěstí naopak působí jako lék pro tělo, kdy dochází k vyplavování jiných, zdraví prospěšných hormonů a látek do těla. Naruší, nebo vyrovná se tak energetické pole člověka. (Další informace viz odkaz Reflexní terapie a Therapeutic Touche)

Co je nemoc a jak obrázek působí na psychiku a  na naše zdraví?

Jestli věříme nebo ne energiím, které z obrázků vycházejí, nechme na vlastním cítění a vnímání naší intuice. Nejsem zastáncem  přesvědčování o něčí pravdě, protože každý jsme jiný... Díky Bohu!..Myslím si, že je třeba začít v nitru u sebe, změnit své myšlení, životní postoje, stravu... ale na druhou stranu tím, že obrázek pracuje na podvědomé úrovni, nastartuje u vás nějaký myšlenkový pochod, který bude přitahovat další lidi a situace které Vás budou směrovat a pomáhat vám na vaší cestě za uzdravením. Kam plyne energie myšlenky, tam záměr působí!

Mám osobní zkušenost, že lidé, kteří řeší nějakou životní situaci, se při prohlížení intuitivních obrázků u některého zastaví a osloví je natolik, že když si potom přečtou, k čemu je obrázek určený, nechápou, že zrovna ten správný jim padl do očí, podle toho,co zrovna ve svém životě řeší. Tady by člověk také řekl "náhoda"..Můžeme si myslet co právě chceme, máme  svobodnou vůli.. věřit nebo ne..Ale všichni známe tento starý a pravdivý výrok "Víra tvá Tě uzdravila"...v tom je velká osobní síla..My tvoříme svoji realitu.


Nemoc není nic jiného, než disharmonie záchvěvů, vibrací, které lze ovlivnit. V první řadě myšlením. Ale také jistě sami dokážeme vnímat psychickou  úlevu při hudbě, ovlivňují nás vůně, barvy...Všechno toto jsou jisté druhy vibrací,přenášející se na naše těla a působící na psychiku a podvědomí člověka. Protože jak známo, emoce ovlivňují  psychický stav, který potom následně působí na zdraví, mají i obrázky s vloženým pozitivním záměrem podpůrnou funkci při harmonizaci a relaxaci těla a následně k sebeléčbě. Do obrázků, které kreslím, jsou vloženy záměry a takovéto obrázky vyzařují energii, působící na podvědomí. Přejímají se tak vibrace na fyzické tělo, vodu, potravinu... (doporučuji přečíst knihu od Masaru Emoto-léčivá síla vody). Protože energie nemá hranice a myšlenka je forma energie, záměr pracuje i na dálku. Proto je možné léčitele požádat o energii, i když bydlíte na druhé straně země. Obrázek  samozřejmě nebude spásný..Podpoří uvědomění si sebe sama, připomene nám vlastní sílu myšlenky a skryté síly a energie, co má každý z nás uvnitř sebe..

Určitě jste někdy četli, nebo slyšeli o zázračném vyléčení se z těžké nemoci. Pokud člověk dojde k poznání, že je třeba se na svůj život podívat z nového pohledu, změní svoje myšlenkové vzorce, již nevyhovující chování a  životní styl, je na dobré cestě k uzdravení. Jakákoliv léčba ale pomůže jen tehdy, když se do toho vložíme my sami. Nepomůže jenom přenést zodpovědnost na lékaře, nebo léčitele, i když vám pomohou ulevit. Nemoc má vždy hlubší smysl, i když jej zrovna neznáme..a jsme ochotni připustit si, že jen já jsem strůjcem svého života..najdeme jej..A také je tu možnost, že se neuzdravíme..Ale co když i to má hlubší smysl????Co když i tato situace nás a ty nejbližší okolo nás nás vede k uvědomění a duchovnímu posunu???Co když se i přez to přiblížíme k lásce a uvědomíme si tak hodnotu našich životů???